Book forløb

Læringsforløb til dagtilbud og folkeskoler i Ballerup Kommune.

Det er vores amibition at det skal være let at få et bidrag til en varieret skoledag og arbejdet med læreplanstemaerne i dagtilbudet. Bidrag der har et højt fagligt niveau gennem involverende, engagerende og lærerige oplevelser.

For folkeskolerne betyder det, at vi bor centralt i Ballerup Kommune. Og at vi har online booking, hvor du med det samme får svar på, om det ønskede forløb er tilgængeligt på den ønskede dato. Læs mere om hvordan du booker herunder, samt om vilkår for booking .

For dagtilbud betyder det, at vi kommer til et naturområde nær jer, med ladcyklen fyldt med udstyr til aktiviteter i det fri. Du kan læse mere om booking af forløb til dagtilbud her.

Da interessen for at deltage i forløb er stor, henstiller vi at eventuelle aflysninger eller ændringer i forbindelse med booking foretages hurtigst muligt, så andre kan få glæde af den ledige dato. Læs mere om aflysning herunder.

Vi opfordrer desuden til at den lærer eller pædagog der booker besøget, også er den lærer eller pædagog som deltager i besøget. Det sker af hensyn til fremtidig kontakt og information, særligt i tilfælde af ændringer, sygdom og lignende på selve dagen.

COVID-19 OPDATERING - Aflysning af forløb for skoler

Mener du som lærer eller pædagog, at I ikke kan gennemføre en aktivitet booket hos Skoletjenesten Pederstrup, pga. transport eller andre forhold relateret til pandemien, da er vi åbne for at aflyse med mindre end ti dages varsel uden, at der fremsendes en faktura.

Vi vil fortsat, som det er vores almene aftale og retningslinjer, orientere den pædagogiske leder ved aflysninger mindre end 10 dage før aftalen.

Vedr. aflysninger af læringsforløb til skoler

Aflysning af bookede forløb bør ske så hurtigt som muligt således, at vi kan tilbyde tiden til en anden klasse.

Aflysning senst 10 dage før

Hvis du bliver nødt til at aflyse et booket forløb, skal aflysning ske senest 10 hverdage før via bookingsystemet på www.skoletj-pederstrup.dk. Ved aflysning senere end 10 hverdage før skal aflysning ske pr mail på skoletj-pederstrup@balk.dk

Ved sen eller manglende aflysning, orienteres du samt din pædagogisk leder om, at vi har modtaget aflysningen.

Ved sen eller manglende aflysning mere end én gang indenfor samme skoleår, opkræves skolen et aflysningsgebyr på 500,- kr. pr. aflyst forløb.

En sen aflysning forstås som værende indenfor 10 hverdage før forløbets gennemførelse.

Aflysning på dagen

Forsinkelse eller aflysning på selve dagen meddeles hurtigst muligt på telefon 4124 2490 eller 2119 3327, da vi ikke når at se en evt. mail om morgenen.

Ved afbud på dagen pga. sygdom sendes bekræftelse på aflysning til lærer samt pædagogisk leder.

Book læringsforløb til dagtilbud

Hvordan booker jeg læringsforløb til dagtilbud?

Forløb til dagtilbud bookes direkte på nedenstående mail eller telefon, da vi ønsker en dialog med dagtilbuddet om lokation, gruppens behov mm. forud for forløbsdagen.

Vi anbefaler, at det er de pædagoger, der deltager i naturforløbene, der kontakter skoletjenesten for bookning. Det giver den bedste tilrettelæggelse og udførelse efter jeres behov.

Alle forløb kan bookes mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9.30-12.00 fra 15. januar til 15.december. Alle skolefridage og skoleferier er lukkedage.

Hvis I ønsker specielle datoer eller uger anbefaler vi at booke i god tid. Bookning til næste kalenderår kan ske fra d. 12. Januar.

Ved booking fremsendes nærmere info og materiale til forløbet. Husk madpakke, drikkedunk og tøj til vejr og natur!

Kontakt naturformidler Lisa Tornberg for mere information og book et forløb.

Mail: lito@balk.dk.  Telefon: 29 42 79 76. Træffetid: Mandag til onsdag fra 9-13. Skriv gerne SMS så bliver I kontaktet hurtigst muligt.

Book læringsforløb til en skoleklasse

NB! Book kun forløb til din egen klasse og kun én klasse per forløb, med mindre andet eksplicit er angivet. Det er vores erfaring, at det er det nemmeste med hensyn til fremtidig kontakt og information, særligt i tilfælde af ændringer, sygdom og lignende på selve dagen.

Sådan booker du et læringsforløb til én skoleklasse:

  1. Find det forløb du ønsker at booke. Links til alle læringsforløb findes via forsiden - vælg indskoling, mellemtrin eller udskoling.
  2. Find forløbet i kassen "Book læringsforløb her". Kassen er placeret øverst på alle sider.
  3. Vælg dato. Grønne datoer er ledige datoer.
  4. Indtast oplysninger. Antal elever og lærer/pædagoger, klassetrin og særlige forhold ved klassen.
  5. Læs og accepter vilkår. Det handler bl.a. om en afgift ved gentagende udeblivelser eller aflysninger med meget kort varsel.
  6. Modtag bekræftelse pr. mail. Du får en mail med de informationer, du har givet, samt forløbsbeskrivelse og instruktion ift. aflysning. Modtager du ikke en bekræftelse, kontakt skoletjenesten på skoletj-pederstrup@balk.dk eller 21 19 33 27.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til din booking kan du kontakte Skoletjenesten Pederstrup på skoletj-pederstrup@balk.dk eller 21 19 33 27.

Forventninger i forbindelse med læringsforløb for skoler

Vi håber, at vi på forhånd er orienteret om eventuelle særlige forhold omkring klassen, enkelte elever eller selve besøget. Er der f.eks. særligt udfordrede elever vil vi gerne vide hvorledes, eleverne er udfordret, således vi kan tilrettelægge det bedste forløb.

Før besøget 

Skoletjenesten udbyder faglige forløb, der er udviklet til at kunne indgå som en del af skolens egen undervisning. Eleverne bør derfor have beskæftiget sig med forløbets indhold hjemmefra. Vores erfaring siger, at det bedste faglige udbytte opnås, når besøget anvendes som en del af et længere forløb/emne. I beskrivelsen af hvert enkelt forløb er der forslag til forberedelse og efterbehandling.

Det sker af og til, at en klasse har haft det bookede forløb tidligere. Det er selvsagt ærgerligt for eleverne, og vi forventer derfor, at den enkelte underviser undersøger, om eleverne har haft forløbet før. Da forløbene kræver forberedelse, har vi ikke mulighed for på dagen at ændre indholdet.

Under besøget

Forløbene foregår helt eller delvist udendørs, og der kan være vådt eller mudret. Husk derfor tøj og fodtøj til vejret og aktiviteten. Medbring også gerne madpakker. Øvrige materialer og udstyr sørger vi for, medmindre andet er aftalt.

Som lærer for klassen forventer vi, at du/I håndterer evt. konfliktløsning og holder styr på klassen i almindelighed i forbindelse med besøget. Desuden forventer vi, at lærere bidrager aktivt til, at eleverne får løst gruppeopgaver og gennemført aktiviteterne. Til gengæld tager vi os af det faglige og gør alt hvad vi kan for, at alle er med og har en god oplevelse.

Kontakt os i god tid, hvis I har spørgsmål eller ønsker til besøget, eller hvis der er særlige hensyn, vi skal være opmærksomme på.

Andre skoler og dagtilbud

Skoletjenesten Pederstrup er en del af 0-16 års-området i Ballerup Kommune. Læringstilbuddene er således gratis for dagtilbud og folkeskoler i Ballerup Kommune.

Folkeskoler fra andre kommuner, samt fri- og privatskoler kan eventuelt deltage i et læringsforløb, såfremt der vurderes at være tid til det og til en timepris på 300,- kr.
Dagtilbud fra andre kommuner, samt private dagtilbud kan ikke tage del i læringsforløb.

Vi forbeholder os retten til at sige nej til skoler, som ikke er folkeskoler i Ballerup Kommune. Også selvom der i bookingkalenderen er ledige tider til det pågældende forløb.

Kontakt: skoletj-pederstrup@balk.dk.

Find vej til Pederstrup

Cykel

Der er gode muligheder for at cykle til Pederstrup. Følg evt. Kilderuten som går gennem Pederstrup eller Sct. Jacobruten til Ballerup st. og Pederstrupstien til Pederstrup. 

Se cykelruterne på Ballerup kommunes hjemmeside

Bus 

Linje 143 - stå af ved Telegrafvej og gå ca. 750 m

Linje 147, 157, 159, 216 - stå af ved Baltorpbakken og gå ca. 750 m

S-tog til Ballerup station 

Tag Pederstrupstien fra sydsiden af stationen ca 1,7 km, eller tag en af ovennævnte busser, som alle stopper ved Ballerup st.  

Cykelparkering i Pederstrup

Kort over Pederstrup med markering af cykelparkering

Vi henviser alle skoler på cykel til at anvende de to cykelparkeringspladser, som er placeret hhv. bag Ryttergården og på Pederstrupstien bag Lynsmedens Hus.

Se kort med markering af cykelparkering her.