Book forløb

Læringsforløb til dagtilbud og folkeskoler i Ballerup Kommune

Det er vores amibition at det skal være let at få et bidrag til en varieret skoledag og arbejdet med læreplanstemaerne i dagtilbudet. Bidrag der har et højt fagligt niveau gennem involverende, engagerende og lærerige oplevelser.

For folkeskolerne betyder det, at vi bor centralt i Ballerup Kommune. Og at vi har online booking, hvor du med det samme får svar på, om det ønskede forløb er tilgængeligt på den ønskede dato. Læs mere om hvordan du booker herunder, samt om vilkår for booking .

For dagtilbud betyder det, at vi kommer til et naturområde nær jer, med ladcyklen fyldt med udstyr til aktiviteter i det fri. Du kan læse mere om booking af forløb til dagtilbud her.

Da interessen for at deltage i forløb er stor, henstiller vi at eventuelle aflysninger eller ændringer i forbindelse med booking foretages hurtigst muligt, så andre kan få glæde af den ledige dato. Læs mere om aflysning herunder.

Vi opfordrer desuden til at den lærer eller pædagog der booker besøget, også er den lærer eller pædagog som deltager i besøget. Det sker af hensyn til fremtidig kontakt og information, særligt i tilfælde af ændringer, sygdom og lignende på selve dagen.

Book læringsforløb til dagtilbud

Hvordan booker jeg læringsforløb til dagtilbud?

I 2018 har vi et fast antal forløb til hvert distrikt, som fordeles mellem børnehusene af distriktsledelsen. Vil I gerne booke et forløb, så kontakt jeres leder. Vi anbefaler at det er de pædagoger der deltager i naturforløbene, der kontakter skoletjenesten for bookning. Det giver den bedste tilrettelæggelse og udførelse efter jeres behov.

Alle forløb kan bookes til mandage og onsdage fra kl. 9.30-12.00 fra 1. marts til 30. november. Alle skolefridage og skoleferier er lukkedage.

Ved booking fremsendes nærmere info og materiale til forløbet. Husk madpakke, drikkedunk og tøj til vejr og natur!

Kontakt naturformidler Lisa Tornberg for mere information og book et forløb.

Mail: lito@balk.dk.  Telefon: 29 42 79 76. Træffetid: Mandag og onsdag fra 9-13.

Book læringsforløb til en skoleklasse

NB! Book kun forløb til din egen klasse og kun én klasse per forløb, med mindre andet eksplicit er angivet. Det er vores erfaring at det er det nemmeste med hensyn til fremtidig kontakt og information, særligt i tilfælde af ændringer, sygdom og lignende på selve dagen.

Sådan booker du et læringsforløb til én skoleklasse:

  1. Find det forløb du ønsker at booke. Links til alle læringsforløb findes via forsiden - vælg indskoling, mellemtrin eller udskoling.
  2. Find forløbet i kassen "Book læringsforløb her". Kassen er placeret øverst til højre på alle sider.
  3. Vælg dato. Grønne datoer er ledige datoer.
  4. Indtast oplysninger. Antal elever og lærer/pædagoger, klassetrin og særlige forhold ved klassen.
  5. Læs og accepter vilkår. Det handler bl.a. om en afgift ved gentagende udeblivelser eller aflysninger med meget kort varsel.
  6. Modtag bekræftelse pr. mail. Du får en mail med de informationer du har givet, samt forløbsbeskrivelse og instruktion ift. aflysning. Modtager du ikke en bekræftelse, kontakt skoletjenesten på skoletj-pederstrup@balk.dk eller 21 19 33 27.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til din booking kan du kontakte Skoletjenesten Pederstrup på skoletj-pederstrup@balk.dk eller 21 19 33 27.

Forventninger i forbindelse med læringsforløb for skoler

Vi håber at vi på forhånd er orienteret om eventuelle særlige forhold omkring klassen, enkelte elever eller selve besøget. Er der f.eks. særligt udfordrede elever vil vi gerne vide hvorledes eleverne er udfordret, således vi kan tilrettelægge det bedste forløb.

Før besøget 

Skoletjenesten udbyder faglige forløb, der er udviklet til at kunne indgå som en del af skolens egen undervisning. Eleverne bør derfor have beskæftiget sig med forløbets indhold hjemmefra. Vores erfaring siger, at det bedste faglige udbytte opnås, når besøget anvendes som en del af et længere forløb/emne. I beskrivelsen af hvert enkelt forløb er der forslag til forberedelse og efterbehandling.

Det sker af og til at en klasse har haft det bookede forløb tidligere. Det er selvsagt ærgerligt for eleverne, og vi forventer derfor at den enkelte underviser undersøger, om eleverne har haft forløbet før. Da forløbene kræver forberedelse, har vi ikke mulighed for på dagen at ændre indholdet.

Under besøget

Forløbene foregår helt eller delvist udendørs, og der kan være vådt eller mudret. Husk derfor tøj og fodtøj til vejret og aktiviteten. Medbring også gerne madpakker. Øvrige materialer og udstyr sørger vi for, medmindre andet er aftalt.

Som lærer for klassen forventer vi, at du/I håndterer evt. konfliktløsning og holder styr på klassen i almindelighed i forbindelse med besøget. Desuden forventer vi, at lærere bidrager aktivt til, at eleverne får løst gruppeopgaver og gennemført aktiviteterne. Til gengæld tager vi os af det faglige og gør alt hvad vi kan for, at alle er med og har en god oplevelse.

Kontakt os i god tid, hvis I har spørgsmål eller ønsker til besøget, eller hvis der er særlige hensyn vi skal være opmærksomme på.

Aflysning af forløb for skoler

Aflysning af bookede forløb bør ske så hurtigt som muligt, således at vi kan tilbyde tiden til en anden klasse.

Aflysning senst 10 dage før
Hvis du bliver nødt til at aflyse et booket forløb, skal aflysning ske senest 10 hverdage før via bookingsystemet på www.skoletj-pederstrup.dk. Ved aflysning senere end 10 hverdage før skal aflysning ske pr mail på skoletj-pederstrup@balk.dk

Ved sen eller manglende aflysning, orienteres du samt din pædagogisk leder om at vi har modtaget aflysningen.

Ved sen eller manglende aflysning mere end én gang indenfor samme skoleår, opkræves skolen et aflysningsgebyr på 500,- kr. pr. aflyst forløb.

Aflysning på dagen
Forsinkelse eller aflysning på selve dagen meddeles hurtigst muligt på telefon 4124 2490 eller 2119 3327, da vi ikke når at se en evt. mail om morgenen.

Ved afbud på dagen pga. sygdom sendes bekræftelse på aflysning til lærer samt pædagogisk leder.

Cykelparkering i Pederstrup

Kort over Pederstrup med markering af cykelparkering

Fra 1. januar 2019 er der etableret cykelparkering i Pederstrup. Vi henviser alle skoler på cykel til at anvende de to cykelparkeringspladser, som er placeret hhv. bag Ryttergården og på Pederstrupstien bag Lynsmedens Hus.

Se kort med markering af cykelparkering her.

Find vej til Pederstrup

Cykel

Der er gode muligheder for at cykle til Pederstrup. Følg evt. Kilderuten som går gennem Pederstrup eller Sct. Jacobruten til Ballerup st. og Pederstrupstien til Pederstrup. 

Se cykelruterne på Ballerup kommunes hjemmeside

Bus 

Linje 143 - stå af ved Telegrafvej og gå ca. 750 m

Linje 147, 157, 159, 216 - stå ved Baltorpbakken og gå ca. 750 m

S-tog til Ballerup station 

Tag Pederstrupstien fra sydsiden af stationen ca 1,7 km, eller tag en af ovennævnte busser, som alle stopper ved Ballerup st.