Skoletjenesten Pederstrup

Glade børn i Pederstrup
Skoletjenesten Pederstrup udbyder læringsforløb til dagtilbud og folkeskoler i Ballerup Kommune

Alle børn og unge skal være fortrolige med deres hjemstavns natur, miljø og historie. Det er vores udgangspunkt når vi skaber læringstilbud til dagtilbud og folkeskoler i Ballerup Kommune.

Med udgangspunkt i landsbyen Pederstrup og det omkringliggende miljø skaber vi læring der skal engagere, involvere og udfordre eleverne. 

I Pederstrup har vi tilbud til alle klassetrin og mange af folkeskolens fag, og vi inddrager aktivt landskab, natur og det kulturhistoriske miljø i og omkring landsbyen i undervisningen. Læringsforløbene har til formål at understøtte og supplere skolernes egen undervisning, bl.a. ved at tage udgangspunkt i Fælles Mål.

For dagtilbudene kommer vi ud til et naturområde i nærmiljøet. Her vægter vi at børn og personale bliver fortrolige med intstitutionens nærområde. Vi tilrettelægger aktiviteteterne til det enkelte sted, har dialog om børnegruppen inden forløbet og inkorporer relevante læreplanstemaer på dagen.

Til både dagtilbud og skoler lægger vi vægt på at bevægelse, leg, nysgerrighed og oplevelser går hånd i hånd med læring og et højt fagligt niveau. Og at både voksne, børn og unge elever oplever det som en naturlig og integreret del af dagtilbuddets og skolens hverdag at inddrage Pederstrup og skoletjenestens tilbud.

Skoletjenesten Pederstrup er en del af Ballerup Kommune, Center for Skoler, Institutioner og Kultur (C-SIK). 

Booking af læringsforløb

Alle læringsforløb er gratis for folkeskoler og dagtilbud i Ballerup Kommune.

For folkeskolerne gælder at den enkelte lærer selv foretager booking til sin egen klasse. 

For dagtilbud gælder det, at booking skal ske efter aftale med distriktslederen af hensyn til fordeling af forløb imellem distrikterne.

Læs mere om booking af læringsforløb her.

Faglig profil

Skoletjenesten Pederstrup er et undervisningstilbud til folkeskolerne i Ballerup Kommune. Tilbuddet er forankret i Pederstrup Landsby og tager udgangspunkt i lokal natur og kulturhistorie. 

Skoletjenestens undervisningstilbud understøtter Nye Forenklede Fælles Mål og er kvalificerede til at indgå i den fagopdelte undervisning. Der udbydes forløb til alle klassetrin og mange af folkeskolens fag, ofte gennem tværfaglige forløb.

Undervisningsforløbene fokuserer på at formidle sammenhæng og helheder, koble teori og praksis, og at give eleverne konkrete anvendelsesmuligheder for den tilegnede viden. Vi tror på, at undervisning skal være inspirerende og vække nysgerrighed og glæde ved viden. det søger vi at opnå gennem forløb som indeholder deltagelse og dialog, leg og bevægelse, sanser og hands-on, oplevelse og undren.

Samarbejdspartnere

skiltetræet i Pederstrup

Ballerup Museum

Ballerup Kommunes kulturhistoriske spydspids. Her formidles kommunens historie fra gravhøje til højhuse, og dele af skoletjenestens læringsforløb foregår i museets udstillinger, haver og skolestue. Desuden anvendes museets samlinger som basis for læringsforløb i fag som historie, samfundsfag, dansk og idræt.

Folkekirkens Skoletjeneste I Ballerup-Furesø Provsti

Folkekirken har deres egen skoletjeneste der dækker Ballerup og Furesø kommuner. Skoletjenesten skaber læringsaktiviteter til folkeskolen og de frie grundskoler der bl.a. understøtter fagene kristendomskundskab og dansk.
Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti deler kontor med Skoletjenesten Pederstrup på Ryttergården og er en nær sparrings- og samarbejdspartner.

Grantoftegaard

Økologisk, socio-økonomisk landbrugsvirksomhed beliggende i Pederstrup. Vi besøger Grantoftegaards marker, dyr og stalde i forbindelse med nogle af skoletjenestens læringsforløb, og indgår i årlige samarbejder omkring arrangementer og begivenheder.

Kulturtjenesten

Ballerup Kommunes tværinstitutionelle samarbejde mellem dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner. Skaber samarbejder og nye idéer. Formidler kontakt og sikre at børn og unge møder kunsten og kulturen.

Center for skoler, Institutioner og Kultur (C-SIK)

Skoletjenesten Pederstrups organisatoriske hjemsted. Som en del af C-SIK er Skoletjenesten Pederstrup en del af den måde Ballerup Kommune tænker undervisning og udvikling af dagtilbud og folkeskoler. 

Årsrapport

Mette Mål optræder ved Verdensmålsdagen i Ballerup med et quiz-show

 

I vores årsrapport gør vi status på det foregående år: Hvor mange børn og voksne har deltaget i et læringsforløb? Hvilke samarbejder og projekter har været på dagordnen? Hvilke udfordringer er der for fremtiden.

Læs Årsrapport 2022 her.

Læs Årsrapport 2021 her.

Læs Årsrapport 2020 her.

Læs Årsrapport 2019 her.

Læs Årsrapport 2018 her.

Læs Årsrapport 2017 og evaluering af naturformidling til dagtilbud her.

Læs Årsrapport 2016 her.