Ressourcer

undervisning i bålhuset
Høns, bier, bålhus, gps, Find-vej og Lær Ude Rum

Skoletjenesten Pederstrup råder over en mindre dyrepark, et bålhus og administrerer et Lær Ude Rum i Harrestrup Ådal.

Tilsammen er de et bidrag til at skoler og dagtilbud selv kan arbejde fagligt i nogle rammer, som ikke ligner dem hjemme på skolen eller i børnehuset. Det er værktøjer til læring som vi værner om, og som vi håber alle vil hjælpe med at passe godt på.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på skoletj-pederstrup@balk.dk

Bålhuset

Bålhuset i snevejr

Bag Ryttergården og dansepladsen står bålhuset, der siden februar 2016 har været ramme om undervisning og oplevelser.

Skoletjenesten Pederstrups aktiviteter har fortrinsret i bålhuset. 

Når bålhuset ikke bruges af skoletjenesten, kan det frit benyttes af alle. Det er ikke muligt at reservere bålhuset til private arrangementer.

Af hensyn til naboerne skal der være ro kl. 20!

Har du spørgsmål eller kommenterer omkring bålhuset, kan du kontakte Skoletjenesten Pederstrup på skoletj-pederstrup@balk.dk

Vi håber at alle i Pederstrup vil være med til at bruge og passe godt på vores bålhus!

Lær Ude Rum i Harrestrup Ådal

bålmad i Harrestrup Ådal

LUR-depotet (Lær Ude Rum) er et samarbejde mellem kommune, skole, institution, forening og DGI. LUR understøtter undervisning, bevægelse, leg og læring i uderummet.

LUR-depotet kan bruges af skoler og institutioner til udendørs undervisning og bevægelsesaktiviteter, og af foreningslivet til foreningsaktiviteter.  

Depotet i Ballerup Kommune findes ved Larsbjerggård  i Harrestrup Ådal (Harrestrupvej 128, 2740 Skovlunde). 

LUR-depotet indeholder udstyr til friluftsliv, udelæring og naturundersøgelse, eksempelvis:

snittekasse

 • kompas og GPS til orienteringsløb
 • lavu (indianertipi)
 • båludstyr
 • service til bålmad
 • økser og save
 • skriveunderlag og siddeunderlag
 • cykelanhænger til transport af udstyr
 • redskaber til naturundersøgelse
 • reb og slackline
 • fiskenet og sigtenet
 • legeredskaber som bolde, toppe mm.
 • og meget mere. 

Booking

Depotet kan bookes på hverdage i tidsrummet 8.30 - 14.30 (fredag 8.30 - 11.45).

Booking sker gennem skoletjenestens bookingsystem her på siden, men på dagen er det Larsbjerggårds personale der låser op.

Nærmere aftale om ankomsttid og lignende rettes direkte til Larsbjerggård v/ Christian Ravnsbæk, crv@balk.dk efter booking.

Find-vej i Pederstrup

Find Vej foldere

I foråret 2016 indviedes tre nye Find-vej ruter i Pederstrup. De fører deltagerne rundt til poster i og omkring Pederstrup, hvor man kan opleve landskabet og landsbyen på nye måder. 

Ruterne består af en fotosafari, en quiz om områdets dyr med spor og lyde, og en spændende beretning om livet i landsbyen for 100 år siden. Foldere med kort og forklaring til ruterne findes på skiltetræet ved indgangen til landsbyen. De kan også downloades på www.findveji.dk  

Ruter og foldere er gratis og kan bruges af alle uanset alder og fysisk form.

NB! for at kunne benytte lydfiler til ruterne skal man anvende app'en TravelTales, som kan downloades gratis i Apples App-store og Google Play-butik. Læs mere i folderne. 

Kontakt 

Skoletjenesten Pederstrup: skoletj-pederstrup@balk.dk.

Ballerup Orienteringsklub: bokjlh@gmail.com

Læs mere på www.findveji.dk 

'Find vej i danmark' er en forenklet udgave af orienteringsløb - en slags skattejagt, der bringer dig gennem skoven, parken eller byen på jagt efter poster. Bag "find vej i danmark" står dansk orienterings-forbund, støttet af Nordea-fonden, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund. 

Find vej projektet i Pederstrup er blevet til i samarbejde mellem Skoletjenesten Pederstrup, Ballerup Orienteringsklub og Dansk Orienteringsforbund. 

Høns

naturvejleder med høne

 

I hønsegården bag Lindbjerggård bor vores høns. De indgår i Skoletjenesten Pederstrups læringsforløb for kommunens folkeskoler og dagtilbud, og er i det daglige med til at skabe liv i landsbyen.

Hønsene går i en lille flok bestående af en hane og nogle få høner, sådan som det er mest naturligt for dem.

Hvis du besøger hønsene må de gerne fodres med græs, mælkebøtter og regnorm. De må ikke få madrester o.lign, da det kan gøre dem syge.

Hønsene tilses dagligt af skoletjenestens personale.

Bier

børn i bidragter

Skoletjenesten Pederstrups bier bor i bistadet bag ved Ryttergården.

Bierne bruges til formidling og undervisning for skoleklasser i Ballerup Kommune. Her har børnene mulighed for, iført bidragter, at komme helt tæt på bierne og få indblik i deres fantastiske og komplekse liv.

Bierne er fredelige og stikker kun hvis de føler sig truet eller generet. Honningbien dør, når den stikker et menneske. Det gør den derfor kun, hvis det er nødvendigt for at beskytte boet.

Bierne henter nektar fra områdets blomster og laver honning, som de opbevarer i bistadet. De kan flyve flere kilometer væk for at finde den bedste nektar. Honningen er biernes mad og vinterforråd. Når vi høster honning fra bistadet, giver vi dem derfor sukker istedet, som de kan leve af hen over vinteren.

De tiltrækkes ikke af madvarer og søde sager, men er kun interesserede i blomster. Det gør derimod hvepse (gedehams), som bier ofte forveksles med. Hvepse er rovdyr og kan være mere aggressive, især sidst på sommeren, når hvepseboet går i opløsning.

Lær at kende forskel på bier og hvepse.

Når sommeren er på sit højeste, kan der være op til 60.000 bier i bistadet, men kun én dronning. Dronningen bliver i stadet og lægger æg, så der kan komme nye bier til. De fleste bier er arbejderbier (hunner), som henter nektar, passer larverne, gør rent og rydder op i bistadet, henter vand og holder vagt ved indgangen. Der er også nogle få droner (hanner), som har til opgave at flyve ud og befrugte nye dronninger. Dronerne er større, men kan ikke stikke.  

Arbejderbierne lever kun ca. 6 uger om sommeren, før de er slidt op og dør. Dronningen derimod kan leve flere år og overvintrer i stadet med en lille flok arbejdere, som holder hende varm hele vinteren ved at vibrere med vingerne. De kan holde temperaturen inde i bistadet oppe på 20-30 grader, selv i frostvejr.

GPS til udlån

håndholdt GPS

Skoletjenesten Pederstrup råder over 12 stk. håndholdte GPS af mærket Garmin E-Trex Venture/Summit HC, som kan udlånes til skoler og institutioner i korte perioder til undervisning eller arrangementer.

GPS'erne udlånes efter først til mølle princippet og skal hentes og afleveres på skoletjenestens kontor i Pederstrup efter aftale. 

Der medfølger brugsvejledning og software/kabel til brug sammen med PC.

Er I interesseret i at låne GPS'er, så kontakt Skoletjenesten og aftal nærmere på skoletj-pederstrup@balk.dk.

Materialer til download

elever bygger et kompas

Her kan du finde og downloade forskellige materialer til Skoletjenesten Pederstrups forløb.

Naturstratego - regler

Naturstratego - kort