Naturformidling til dagtilbud

Børn laver fuglekogler
Legende, lærende og involverende naturformidling i jeres nærområde

Hjælp en bondepige med hendes pligter i gamle dage, få gang i motorikken i vuggestuegruppen med Pindsvinet Poul eller bliv inspireret til arbejdet med Krible Krable verden i jeres nærmiljø. Skoletjenesten tilbyder mange muligehder for naturformidling i jeres lokale natur. Nedfor findes information om årets tilrettelagte forløb, måske er der noget for jer. I kan også booke os til et forløb med indhold efter jeres eget ønske, men book i god tid så vi kan nå at tilrettelægge et spændende forløb lige præcis til jeres behov.

Naturformidlingen er tilrettelagt efter årstiderne og ud fra den styrkede pædagoggiske læreplan, hvor fokus er at få alle læreplanstemaer i spil gennem en aktiv deltagende og legende tilgang. I forløbsbeskrivelsene fremhæver vi de læreplanstemaer som særligt er relevant for indholdet.

Alle dagtilbud kan booke de forløb, der har interesse efter først til mølle princippet. I 2022 prøver vi at åbne kalenderen i halvår. Dvs: 1.1 - 1.8 2022 kan bookes fra d.1.12 2021. 1.8 - 31.12 2022 kan bookes fra d. 1.5.2022. Ved særlige større arrangementer kontakt os hurtigst muligt. For at få optimale inspirationsdage kan det anbefales at tænke naturforløb ind over hele kalenderåret. Nogle forløb er enkeltdage og andre strækker sig over flere dage. Vi anbefaler at det er de pædagoger, der deltager i naturforløbene, der kontakter skoletjenesten for bookning. Det sikrer den bedste tilrettelæggelse og udførelse efter jeres behov. Vi bliver booket til stuegrupper på tur, storbørnsgrupper til længerevarende forløb, store distriktsbegivenheder mm.  Ved stuegruppe forløb tilrettelægges forløbsdagen til en ca. gruppe for børnehave børn på 22 og for vuggestuebørn på 12. Ved andre ønsker kontakt os gerne.  

Naturforløb kan bookes til tidsrummet kl. 9.00-13.00 efter jeres behov.

Forløb til dagtilbud kan pt. ikke bookes på hjemmesiden. Men bookes på nedenstående mail eller  https://dagtilbudivirkeligheden.dk/ballerup 

Ved booking oplys mailadresse til fremsendelse af nærmere info og materiale om forløbet.

Husk madpakke, drikkedunk og tøj til vejr og natur.

Kontakt naturvejleder Lisa Tornberg for mere information og book et forløb.

Mail: lito@balk.dk.  eller SMS til Telefon: 29 42 79 76. Måske er hun ude på tur, så vender hun tilbage hurtigst muligt.

Om naturformidling til dagtilbud

Pige studere insekt i en lup

 

  • til både børn og det pædagogiske personale
  • inspiration til arbejdet med ”Natur og naturfænomener”
  • inspiration til at bruge naturen på tværs af læreplanstemaer
  • forankret i institutionens nærområde
  • muligt via et rullende laboratorium
  • en mulighed for at teste pædagogiske metoder
  • tilpasset den enkelte børnegruppe
  • skabt for at styrke den almene dannelse blandt børn og unge i Ballerup Kommune
  • et gratis tilbud til alle børnehuse i Ballerup Kommune

Arkæologi for børn

Kom med ud i jeres nærområde og undersøg, hvem der har boet der før jer i meget gamle dage.

Vi kan lære om os selv ved at lære om fortidens mennesker. I får også mulighed for at finde ud af hvordan et museum arbejder.

Forløbet rækker over to dage hvor dag 1 er i felten i jeres nærpområde med udgravning og dag 2 er i Pederstrup hvor vi undersøger og klargører jeres fund til udstilling. de kan blive udstillet på Ballerup museum eller i jeres børnehave.

Periode: Oktober 2 dages forløb.

Alder: 4-6 år

Sted: Naturområde nær jer samt i Pederstrup landsby

Læs mere om læringsforløb her

Bidronningen og Biavleren

Bier på tavle

Bier og hvepse bliver ofte forvekslet eller set på som samme dyr. Kom med til en kreativ dag om biernes liv med alle sanser i spil. I vil arbejde for bidronningen og hjælpe Biavleren med honning presning.

I får en god indsigt i honningbier i Danmark og hvorfor vi har brug for bier.

Periode: Vi udbyder forløbet 3 onsdage i august for børnehavers storbørnsgrupper som et overgangstema til skolestart da samme forløb udbydes til 0.-1. klasse også.

Alder: 5-6 årige ( storbørnsgruppe)

Sted: Skoletjenesten I Pederstrup landsby

Læs mere om læringsforløb her

Bondebarnet

Børn vasker tøj

I gamle dage var Ballerup og omegn små bondesamfund. Hvordan var det at være barn af en bonde den gang? Prøv de gamle lege men også hvilke pligter bondebørn havde.

Her er god mulighed for at starte et projekt op om barneliv før og nu. 

Aldersgruppe: 5-6 år

Periode: September 

Sted: Naturområde nær jer eller i Pederstrup

Læs mere om læringsforløb her

Klatredyr

Piger klatrer

Hvordan kan spætten holde sig fast på træet?
Vi undersøger forskellige dyrs klatreegenskaber i skoven og afprøver selv, hvordan vi
kan klatre på skrænter og væltede træer. Her klatres med og uden reb og læres om brug af
reb som redskab i naturen. Det kræver samarbejde at hjælpe alle over en stejl grøft eller
støtte til at gå på slackline. Børnene får arbejdet med grov motorik og balance ud fra
deres nærmeste udviklingszone. Derfor er aldersopdelte grupper godt til klatreturen.

Aldersgruppe: 1-6 år

Periode: Hele året

Sted: Skov eller krat med skråninger og gode klatretræer. 

Læs læringsforløb her

 

Levebrød

Brød og korn

Prøv en dag i kornets verden og oplev hvordan korn bliver til mel og mel bliver til brød med vaskeægte gammeldags håndkraft,

Forløbet tager udgangspunkt i fra jord til bord principper og kommer rundt om kornet fra det står på marken til det er bagt som bræd. Der skal tærskes og males korn og læres om de forskellige korntyper vi bruger i Danmark.

Her høres om kornets betydning for bonden i gamle dage. Vi bager med forskellige korntyper og ser forskelle.

 

Aldersgruppe: 3-6 år

Periode: uge 34 - 35

Sted: Eng eller mark samt bålplads nær jeres dagtilbud

Læs mere om læringsforløb her

Livet i vandhullet

Drenge ser på krible krable dyr

Vi bruger net og spande til at undersøge et vandhul for smådyr og artsbestemme dem ud fra udseende.Hvilke dyr mon der bor i jeres sø?  Med de mindre børn hjælper vi med at få vanddyr op i undersøgelsesbakker.
De ældre børn laver en Bioblitz og arbejder i grupper om at undersøge et udvalgt dyr og forælle om dets evner og habitat. Vi bruger tovejslupper og bestemmelsesduge undervejs.
Der arbejdes med kreativ fremstilling ogg idéer til videre arbejde med emnet.

Aldersgruppe: 1-6 år

Periode: Juni

Sted: Vandhul nær jer

Læs mere om læringsforløb her

 

Mikroforskere på Krible-Krable jagt

Børn der leger

Med udgangspunkt i den pædagogiske arbejdsmetode Mikroforsker udforsker børnene en biotop i jeres nære natur for små­dyr. Vi undersøger dyrenes superevner og prøver at finde svar på børnenes undring. Hvad er det der gør dem til noget helt specielt? Kan en snegl gå på hovedet? Vi kan undersøge hvad der sker når noget i naturen dør, hvilke dyr kommer så på arbejde? Det er en del af Naturvejledernes og Ramasjangs Krible-Krable projekt og kan underbygges med ekstra materialer I får med hjem og mini film på ramasjang.dk

Aldersgruppe: 1-6 år

Periode: April til Maj

Sted: Skov eller eng nær jer

.

Læs mere om læringsforløb her

Nissetur

Nissepige

Kom med på årets sidste naturtur hvor vi hjælper en nisse med at dele vintermad ud til dyrene. Vi leder efter spor og lærer om hvad naturens dyr spiser om vinteren. Hvilke madgaver tror I dyrene gerne vil have?

Har vi tid kan vi tænde bål og drikke varm ”julegløgg” sammen.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Periode: December.

Sted:  Naturområde nær jer med spor fra dyr eller fx .Jonstrupvang eller Egebjergvangskoven.

Evt. med hytte.

Bus: 500S, 147

Pindsvinet Poul

Pindsvin på græsplæne

 

Har I nogensinde set et pindsvin løbe? Vi ser på pindsvinet og leger vi selv er pindsvin som skal finde føde, lave en hule og finde ud af hvorfor pindsvinet er lidt af et superdyr. Hvilke farer lurer for et pindsvin?

Pindsvinet sanser meget så det vil vi også prøve at gøre. Kan vi det samme som pindsvinet? Vi kommer til at bruge vores krop og mærke vores puls stige og falde.

 

Aldersgruppe: 0-3 år.

Periode: Oktober til November.

Sted: Et skov/krat område nær jer eller i skoven ved Egebjerg/Jonstrup

Bus: 500S, 147, 55E.

Læs mere om læringsforløb her

Sneglen Søren

Snegl

Mød Søren Snegl og alle hans snegle venner i dette sanselige forløb om snegle. Her undersøges, afprøves og læres om sneglens fantastiske evner.

Vi bruger mikroforskermetoden fra Krible Krable som pædagogisk redskab.Ved dette forløb er der god mulighed for at komme i dybden med et enkelt krible krabl dyr som mange små børn er facineret af.

Periode: Arpil - Juni

Alder: 0 - 3 år

Sted: Fugtigt ktat eller skov nær jer.

Læs mere om læringsforløb her

 

Sommerfuglens fantastiske forvandling

Dagsommerfugl på et blad

Vi følger den fuldendte forvandling fra æg til sommerfugl. Hvad spiser dyret i de forskellige stadier af sit liv? Vi leger selv livscyklussen som larver og sommerfugle. Hvordan er motorikken når man er sommerfugl eller larve?

Der fanges sommerfugle som undersøges for forskellige mønstre, lærer at kende dem fra hinanden og undersøger deres anatomi.

Forældre kan efterfølgende låne en natsommerfugls rygsæk til lokning af natsværmere mm, hjemme.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Periode: Juli - August

Sted: Et naturområde tæt på jeres institution.

 

Læs mere om læringsforløb her

Sporjagt

gåsespor i sne

Selvom vi ikke altid kan regne med dyb sne om vnteren, kan vi sagtens gå på sporjagt i naturen. Her kan tages udgangspunkt i en eventyrbog til aldersgruppe og arbejde med læseleg samtidig. Vi undersøger naturen for spor efter dyr, måske finder vi andre spor end fodspor. Hvem mon har lavet sporene, det kommer vi med bud på. Her er muligehd for at arbejde med egen krop samt legespor for at undersøge spor nærmere. Der arbejdes kropsligt og kreativt.

Periode: Januar - Marts

Alder: 2-6 år

Sted: Natursted nær jer

 

Varme til vinterfugle

Rødhals

Vi undersøger kort jeres lokale natur for fuglearter og finder ud af hvordan vi kan hjælpe fuglene om vinteren.

Lad os lave byforbedring på legepladsen for de små fugle. Der skal saves, hamres og æltes så vi får varmen.

Kom med til en håndværker dag hvor vi bygger fuglehuse og laver fodder til de små fugle på jeres legeplads..

Aldersgruppe: 3-6 år

Periode: Januar - Marts

Sted: Natur nær jer med et bord eller en tur til en af hytterne vi kan låne.

 

Læs forløbsbeskrivelse her

Vinterlege i naturen

Frossen gadekær i Pederstrup

Vi mødes i et naturområde nær jer og leger forskellige sanse og fangelege med udgangspunkt i at være forskellige større dyr fra den danske natur. Her læres om hvordan disse dyr overlever vinteren. Hvad er det der gør det sjovt at være dette dyr? Vi leger lege som er gode samarbejdslege og som får pulsen op hos både børn og voksne.

 

Aldersgruppe: 3-6 år.

Periode: December til marts.

Sted: Et naturområde nær jer.

Læs mere om læringsforløbet her

 

Vildere Legeplads

Blomstereng

På dette sommerforløb drager vi ud i naturen og ser på vilde blomster. Vi undersøger blomster nærmere, hvorfor er de der? Vi diskuterer hvorfor det er godt med blomster i naturen.

Hvilke blomster har I på legepladsen? Her arbejdes undersøgende og kreativt rundt om emnet blomster. Alle sanser er i spil. 

Hvordan kan I få en vildere legeplads? 

Aldersgruppe: 4-6 år

Periode: Juli - August

Sted: Blomstereng nær jer.

 

 

 

 

Ællinger og andre fugleunger

fuglerede

Vi ser nærmere på yngleperioden hos fugle i den danske natur. Dette forløb er over tra dage hvor der fortælles om ynglefugle fx de lokale ænder, der er en oplevesestur i jeres lokale natur og der afsluttes med at arbejde som Mikroforsker undersøgende og kreativt om fuglereder, fjer, æg og unger. Dette forløb kan kobles på fx læseleg om Den grimme ælling eller lign historie op til forløbet.

ldersgruppe: 2-6 år.

Aldersgruppe: 3-6 år.

Periode: april - maj.

Sted: Lille sø eller lign nær jer..

OBS: forløbet strækker sig over 2 -3 dage.

 

 

Vild mad - saft og sukker

Kandiserede blomster

Kom med ud på jagt efter sukker i naturen. Her undersøger vi hvad der kan give lidt til den søde tand. Der sankes, sukres, syltes eller saftes tiol vi bliver helt søde. Hvad er sukker for noget og hvorfor er mennesker vilde med det? Kan vi finde alternativer. Her læres om hvad sukker gør ved kroppen.

Periode: Juni og September

Alder: 2-6 år

Sted: Naturpmråde nær jer.