Naturformidling til dagtilbud

Legende, lærende og involverende naturformidling i jeres nærområde

Kom med en bondepige på jagt i gamle dage, få gang i motorikken i vuggestuegruppen med klatreleg i skoven eller bliv inspireret til arbejdet med Krible Krable verden i jeres nærmiljø. Skoletjenesten til byder mange muligehder for naturformidling i jeres lokale natur. 

Naturformidlingen er tilrettelagt efter årstiderne og ud fra den styrkede pædagoggiske læreplan, hvor fokus er at få alle læreplanstemaer i spil gennem en aktiv deltagende og legende tilgang. I forløbsbeskrivelsene fremhæver vi de læreplanstemaer som særligt er i relevant for indholdet.

Alle dagtilbud kan booke de forløb, der har interesse efter først til mølle princippet. For at få optimale inspirationsdage kan det anbefales at tænke naturforløb ind over hele kalenderåret. Vi anbefaler at det er de pædagoger, der deltager i naturforløbene, der kontakter skoletjenesten for bookning. Det sikrer den bedste tilrettelæggelse og udførelse efter jeres behov. Har I andre idéer og behov end de udbudte tilbud så kontakt os gerne.  

Naturforløb kan bookes til tidsrummet kl. 9.30-12.00 fra 15. januar til 15. December.

Forløb til dagtilbud kan pt. ikke bookes på hjemmesiden. Men bookes på nedenstående mail eller SMS

Ved booking fremsendes nærmere info og materiale til forløbet til jeres mail.

Husk madpakke, drikkedunk og tøj til vejr og natur.

Kontakt naturformidler Lisa Tornberg for mere information og book et forløb.

Mail: lito@balk.dk.  eller SMS til Telefon: 29 42 79 76. Træffetid: Mandag til Onsdag kl. 9.00-15.00.

Om naturformidling til dagtilbud

 

  • til både børn og det pædagogiske personale
  • inspiration til arbejdet med ”Natur og naturfænomener”
  • inspiration til at bruge naturen på tværs af læreplanstemaer
  • forankret i institutionens nærområde
  • muligt via et rullende laboratorium
  • en mulighed for at teste pædagogiske metoder
  • tilpasset den enkelte børnegruppe
  • skabt for at styrke den almene dannelse blandt børn og unge i Ballerup Kommune
  • et gratis tilbud til alle børnehuse i Ballerup Kommune

Vinterlege i naturen

Vi mødes i et naturområde nær jer og leger forskellige sanse og fangelege med udgangspunkt i at være forskellige dyr fra den danske natur. Vi lærer om de forskellige dyr, hvad er det de er gode til? Hvad er det der gør det sjovt at lege dette dyr? Vi leger lege som er gode samarbejdslege og som får pulsen op hos både børn og voksne.

 

Aldersgruppe: 3-6 år.

Periode: januar til marts.

Sted: Et naturområde nær jer.

Pindsvinet

 

Har I nogensinde set et pindsvin løbe? Vi ser på pindsvinet og leger vi selv er pindsvin som skal finde føde, lave en hule og finde ud af hvorfor pindsvinet er lidt af et superdyr. Hvilke farer lurer for et pindsvin?

Pindsvinet sanser meget så det vil vi også prøve at gøre. Kan vi det samme som pindsvinet? Vi kommer til at bruge vores krop og mærke vores puls stige og falde.

 

Aldersgruppe: 2-3 år.

Periode: januar til marts og september til november.

Sted: Et skovområde nær jer eller ved den lille blå hytte i Egebjergskoven med toiletter.

Bus: 500S, 42, 55E.

Hønen og ægget

Vi vil se nærmere på hønen, se hvorfor den faktisk er en dinosaur. Hvad er en fjer for noget? Kan man trylle med æg? Vi vil lære om æggets cyklus og hønens liv. Hvis forløbet afholdes i Pederstrup vil vi røre en levende høne. Har I selv høns tæt på kan vi se på dem.

ldersgruppe: 2-6 år.

Aldersgruppe: 2-6 år.

Periode: marts til maj.

Sted: En bygger nær jer, måske har I selv høns eller i Pederstrup.

 

 

Kend dit træ

Naturmatematik for begyndere
Måske har I et godt træ i jeres nærområde som I gerne vil arbejde med, ellers så finder vi et. Her er mulighedfor at starte et årsforløb om årstidernes indvirkenpå træer. Vi prøver at undersøge træet nærmere
og måler os frem til hvor gammelt det er. Vi kommer til at save og lave vores eget måleredskab. Vi ser på kendetegn og mønstre, laver stencils mm. Her er der mulighed for at arbejde mere med de matematiske begreber og folde dem ud i naturen. Matematik er blevet en tydelig del af den nye styrkede læreplan. 

 

Aldersgruppe: 4-6 år.

Periode: Februar - April

Sted: Et naturområde nær jeres institution med flere træer eller i skoven.

Læs forløbsbeskrivelse her

Krible-Krable

Børn der leger

Vi går på jagt efter vandnymfer, rygsvømmere og vandbænkebiddere eller edderkopper, snudebiller og regnorme i jeres nærmiljø og undersøger deres verden. Vi kigger på dem med lup og mikroskop finder dem på bestemmelsesdug og kategoriserer dem efter ben-tal. Sammen reflekterer vi over smådyrene og leger os ind i deres verden, for her i gennem at lege os til ny viden og undren. Hvad er det der gør disse dyr til noget helt specielt? I kan evt. selv vælge et fokusdyr.

Det er en del af Naturvejledernes og Ramasjangs Krible-Krable arrangement og I kan finde små film på Ramasjang.dk

 

Aldersgruppe: 2-6 år

Periode: Maj til august.

Sted: Et vandhul eller andet naturområde nær jeres dagtilbud.

 

Læs forløbsbeskrivelse her

Sommerfuglens fantastiske forvandling

Vi følger den fuldendte forvandling fra æg til sommerfugl. Hvad spiser dyret i de forskellige stadier af sit liv? Vi leger selv livscyklussen som larver og sommerfugle. Hvordan er motorikken når man er sommerfugl eller larve?

Vi vil se på de forskellige sommerfugles mønstre, lære at kende dem fra hinanden og undersøge hvordan de er sat sammen.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Periode: Juni til august.

Sted: Et naturområde tæt på jeres institution.

Læs forløbsbeskrivelse her

Vild mad

Vi har en sanseoplevelse med at gå på plantejagt og snakke om spiselige planter i

naturen. Sammen tilbereder vi vores fund til en "grøn snack". Kommer menuen til

at stå på brændenældesuppe, mælkebøttesaft, blomsterbrød med børnerystet smør?

Eller hyldesuppe og mirabellabrød?Vi spiser det vi finder og får snakket om

bærerdygtighed fra jord til bord som pædagogisk redskab.

 

Aldersgruppe: 3-6 år.

Periode: Maj til september.

Sted: Et naturområde med bålplads tæt på jeres institution.

Læs forløbsbeskrivelse her

Jagt i gamle dage i Ballerup

I renæssancen gik den danske adel på jagt i Ballerup. Vi vil lære om kongens brug af Ballerups jagtmarker i gamle dage. Vi vil se på hvilke våben man brugte og lære om, hvad mark og skov havde at byde på til kongens jagt og vildtets levevis.

Vi leger jægere og spore os ind på dyrene. Til slut vil vi snakke om hvordan, man kan bruge alt på dyret.

Evt. med frokost i den blå hytte. 500S kører tæt på.

 

Aldersgruppe: 4-6 år.

Periode: september til november.

Sted: I skoven nær jeres institution.

Naturscience

Her undersøger vi træer og blade i løvfald og ser på hvorfor bladene skifter farve og falder af. Er der træer der ikke taber blade? Vi laver forsøg for at forstå et blads funktion og bruger mikroskop og IPad til at se hvordan bladene er opbygget. Hvad sker der med bladene når de er faldet af træet? Vi leger en blad leg og samler blade til bladkreationer.

 

Aldersgruppe: 3-6 år.

Periode: Slut september til november, alt efter løvfald.

Sted: Et naturområde med forskellige træer nær jer eller i skoven.

Camouflage

Hvordan bruger dyrene i naturen deres farver,

mønstre og former med henblik på at gøre sig usynlig over for andre dyr? Vi finder forskellige dyr der har camoufleret sig, hvordan gør de? Hvorfor er der dyr der gør det modsatte? Vi prøver selv forskellen på at være synlig og usynlig i naturen. Her læres om farver, former og mønstre i naturen.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Periode: september til november.

Sted: Et skovområde nær jer eller ved den lille blå hytte i Egebjergskoven med toiletter. Bus 500S, 42, 55E.

Juletur i skoven

Kom med på årets sidste naturtur hvor vi hjælper en nisse med at dele vintermad ud til dyrene. Vi finder spor fra forskellige dyr og lærer om hvad naturens dyr spiser om vinteren. Hvilke madgaver tror I dyrene gerne vil have?

Har vi tid kan vi tænde bål og drikke varm ”julegløgg” sammen.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Periode: December.

Sted:  Naturområde nær jer med spor fra dyr eller fx .Jonstrupvang eller Egebjergvangskoven.

Evt. med hytte.

Bus: 500S, 42, 55E.

Det er bare vand

Her skabes der mulighed for at lege og undersøge vand med alle sanser..

For mange børn er vand dragende og de får lyst til at afprøve vandets muligheder nærmere fx med muddeleg, vandpyttepjask mm. I dette forløb er der rig mulighed for at fordybe sig i vands forskellige tilstandsformer og fyskiske egenskaber. Vi arbejder som microforskere og laver forsøg med vand. Her er aktiviteter som I kan integrere på legepladsen.

Aldersgruppe: 2-6 år

Periode: April - Juni

Sted: Naturområde nær jer jeres dagtilbud