Naturformidling til dagtilbud

Børn laver fuglekogler
Legende, lærende og involverende naturformidling i jeres nærområde

Hjælp en bondepige med hendes pligter i gamle dage, få gang i motorikken med klatreleg eller bliv inspireret til arbejdet med Krible Krable i jeres nærmiljø. Skoletjenesten tilbyder mange muligehder for naturformidling i jeres lokale natur. Nedfor findes information om årets tilrettelagte forløb.

Naturformidlingen er tilrettelagt efter årstiderne og ud fra den styrkede pædagoggiske læreplan, hvor fokus er at få alle læreplanstemaer i spil gennem en aktiv deltagende og legende tilgang. I forløbsbeskrivelsene fremhæver vi de læreplanstemaer som særligt er relevant for indholdet.

 Der kan bookes i følgende intervaller: 1.1 - 1.9 2023 kan bookes fra d.1.12 2022. Peroden 1.9 - 31.12 2023 kan bookes fra d. 1.6.2023.  For at få optimale inspirationsdage kan det anbefales at tænke naturforløb ind over hele kalenderåret. Nogle forløb er enkeltdage og andre strækker sig over flere dage. Vi anbefaler at det er de pædagoger, der deltager i naturforløbene, der kontakter skoletjenesten for bookning. Det sikrer den bedste tilrettelæggelse og udførelse efter jeres behov. Vi bliver booket til stuegrupper på tur, storbørnsgrupper til længerevarende forløb, store distriktsbegivenheder mm. Kontakt os gerne i god tid for større arrangementer eller ønsker til indhold.

Almindelige forløb tilrettelægges som udgangspunkt til en ca. gruppe for børnehave børn på 22 og for vuggestuebørn på 12.  

Naturforløb kan bookes til tidsrummet kl. 9.00-13.00 efter jeres behov.

Forløb kan bookes ved brug af bookingsystemet til højre eller https://dagtilbudivirkeligheden.dk/ballerup. Ved særlige forespørgsler kontaktes vi på mail: lito@balk.dk

1. gang i bruger bookingsystemet opretter I jeres personlige profil. Det er denne profils kontaktoplysninger vi sender bekræfelse og videre info til. 

Husk madpakke, drikkedunk og tøj til vejr og natur.

Se vores retningslinjer for annulering af bookning. Da vi lægger stor vægt på at tilrettelægge et læringsforløb der passer til jeres grupper, er det vigtigt at melde fra så hurtigt som muligt.Ved akut opstået sygdom senest kl. 8.00 samme dag, da vi derefter er kørt ud i naturen.  

Kontakt naturvejleder Lisa Tornberg for mere information.

Mail: lito@balk.dk.  eller SMS til Telefon: 29 42 79 76. 

Om naturformidling til dagtilbud

Pige studere insekt i en lup

 

  • til både børn og det pædagogiske personale
  • inspiration til arbejdet med ”Natur og naturfænomener”
  • inspiration til at bruge naturen på tværs af læreplanstemaer
  • forankret i institutionens nærområde
  • muligt via et rullende laboratorium
  • en mulighed for at teste pædagogiske metoder
  • tilpasset den enkelte børnegruppe
  • skabt for at styrke den almene dannelse blandt børn og unge i Ballerup Kommune
  • et gratis tilbud til alle børnehuse i Ballerup Kommune

Arkæologi for børn

børn og metaldetektor

Kom med ud i jeres nærområde og undersøg, hvem der har boet der før jer i meget gamle dage.

Vi kan lære om os selv ved at lære om fortidens mennesker. I får også mulighed for at finde ud af hvordan et museum arbejder.

Forløbet rækker over to dage hvor dag 1 er i felten i jeres nærområde med udgravning og dag 2 er i Pederstrup i samarbejde med Ballerup Museum hvor vi undersøger og klargører jeres fund til udstilling. De kan blive udstillet på Ballerup museum.

Periode: September - Oktober 2 dages forløb.

Alder: 5-6 år - storbørnsgrupper

Sted: Naturområde nær jer samt i Pederstrup landsby

Læs mere om læringsforløb her

Bidronningen og Biavleren

Bier på tavle

Bier og hvepse bliver ofte forvekslet eller set på som samme dyr. Kom med til en kreativ dag om biernes liv med alle sanser i spil. I vil arbejde for bidronningen og hjælpe Biavleren med honning presning.

I får en god indsigt i honningbier i Danmark og hvorfor vi har brug for bier.

Periode: Vi udbyder forløbet 3 dage i ugerne 33 - 35 for børnehavers storbørnsgrupper som et overgangstema til skolestart da samme forløb udbydes til 0.-1. klasse også.

Alder: 5-6 årige ( storbørnsgruppe)

Sted: Skoletjenesten I Pederstrup landsby

Læs mere om læringsforløb her

Bier og andre Brummere

humlebi

Vi dykker ned i blomsterne og undersøger bier af forskellig slags og deres liv. Hver art har deres eget liv, nogle i samfund andre enlige. Vi ser på forskelle mellem bier, gedehamse og svirrefluer og leger os ind i de flyvende insekters verden. Hvem laver honning og hvem laver noget andet? Kom med til en sanse dag i brummernes tegn. 

 

Periode: August

Alder: 3-5 år

Antal: ca. 22

Tid: 9.30-11.00

Sted: Blomsterrigt naturområde

Læs mere om læringsforløbet her

 

 

Bondebarnet

Børn vasker tøj

I gamle dage var Ballerup og omegn små bondesamfund. Hvordan var det at være barn af en bonde den gang? Prøv de gamle lege men også hvilke pligter bondebørn havde.

Her er god mulighed for at starte et projekt op om barneliv før og nu. 

Aldersgruppe: 5-6 år

Periode: September 

Sted: Naturområde nær jer eller i Pederstrup

Læs mere om læringsforløb her

Det lille træ - et juleeventyr

Vinterskov

Sammen med Ballerup bibliotek afholder vi forløb med en fortælling om et grantræ der ikke er som de andre, hvor vi lytter, ser, leger og undersøger elementer fra historien. 

Dagen handler om natur og jul for de mindste

Periode: December

Alder: 2-5 år

Antal: 10-15 efter alder

Sted: I skovstykke efter aftale

Tid: 9.30 - 10.30

Hønsenes påskerier

Kylling i æg

Kom med til en dag på æggetsrejse fra nylagt til høne. Bliv klogere på æggets udvikling og hønsenes liv. Og hvad er det egentligt det der med æg, harer og påske.

Vær kreativ med æg og prøv lege fra gammel tid i påsken. 

Periode: Marts - April

Alder: 0 - 6 år

Sted: Pederstrup, Hønsebyen eller på en bygger.

 

 

Håndværksdage

Pileflettet kurv

Her er mulighed for at prøve et gammelt håndværk og fordybe sig i processen. Vi arbejder med materialer som pil, træ og uld. Nyeste forskning viser at det at eksperimentere med og fordybe sig i et håndværk styrker koncentrationsevnen samt giver følelsen af flow og sidestilles med sports positive egenskaber for psyken. Kom og skab noget nyt ud af gamle materialer.

Aldersgruppe: 3-6 år

Periode: September - Oktober

Tid: 9.30-11.30

Sted: Natursted med borde

Læs mere om forløbet her

 

Klatredyr

Egern

Hvordan kan spætten holde sig fast på træet?
Vi undersøger forskellige dyrs klatreegenskaber i skoven og afprøver selv, hvordan vi
kan klatre på skrænter og væltede træer. Her klatres med og uden reb og læres om brug af
reb som redskab i naturen. Det kræver samarbejde at hjælpe alle over en stejl grøft eller
støtte til at gå på slackline. Børnene får arbejdet med grov motorik og balance ud fra
deres nærmeste udviklingszone. Derfor er aldersopdelte grupper godt til klatreturen.

Aldersgruppe: 1-6 år

Periode: Hele året

Tid: 9.30 -11.00

Sted: Skov eller krat med skråninger og gode klatretræer. 

Læs læringsforløb her

 

Bænkebider Børge et Mikroforskerforløb om Krible-Krable dyr

Børn der leger

Med udgangspunkt i den pædagogiske arbejdsmetode Mikroforsker udforsker børnene en biotop i jeres nære natur for bænkebidere. Vi undersøger bænkebiderens superevner og prøver at finde svar på børnenes undring. Hvad er det der gør dem til noget helt specielt? Undervejs møder vi også nogle af de andre krible krable dyr som bor hvor bænkebideren Børge bor. Hvorfor er det lige han heder en bænke- bider og hvad laver sådan en som ham? Forløbet kan underbygges med ekstra materialer I får med hjem.

Aldersgruppe: 1-6 år

Periode: April til Maj

Sted: Skov eller eng nær jer

Antal deltagere: ca 20 børnehave børn eller ca 10 vuggestuebørn.

Læs mere om læringsforløb her

Nissetur

Nissepige

Kom med på årets sidste naturtur hvor vi hjælper en nisse med at dele vintermad ud til dyrene. Vi leder efter spor og lærer om hvad naturens dyr spiser om vinteren. Hvilke madgaver tror I dyrene gerne vil have?

Har vi tid kan vi tænde bål og drikke varm ”julegløgg” sammen.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Periode: December.

Sted:  Naturområde nær jer med spor fra dyr eller fx .Jonstrupvang eller Egebjergvangskoven.

Evt. med hytte.

Bus: 500S, 147

Pindsvinet Poul

Pindsvin på græsplæne

 

Har I nogensinde set et pindsvin løbe? Vi ser på pindsvinet og leger vi selv er pindsvin som skal finde føde, lave en hule og finde ud af hvorfor pindsvinet er lidt af et superdyr. Hvilke farer lurer for et pindsvin?

Pindsvinet sanser meget så det vil vi også prøve at gøre. Kan vi det samme som pindsvinet? Vi kommer til at bruge vores krop og mærke vores puls stige og falde.

 

Aldersgruppe: 0-3 år.

Periode: Oktober til November.

Sted: Et skov/krat område nær jer eller i skoven ved Egebjerg/Jonstrup

Bus: 500S, 147, 55E.

Læs mere om læringsforløb her

Sommerfuglens fantastiske forvandling

Børn leger sommerfugle

Vi følger den fuldendte forvandling fra æg til sommerfugl. Hvad spiser dyret i de forskellige stadier af sit liv? Vi leger selv livscyklussen som larver og sommerfugle. Hvordan er motorikken når man er sommerfugl eller larve?

Der fanges sommerfugle som undersøges for forskellige mønstre, lærer at kende dem fra hinanden og undersøger deres anatomi.

Forældre kan efterfølgende låne en natsommerfugls rygsæk til lokning af natsværmere mm, hjemme.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Periode: Juni

Sted: Et naturområde tæt på jeres institution.

 

Læs mere om læringsforløb her

 

Se mere om sommerfugle her "Ramasjang redder sommerfuglene"

Sporjagt

gåsespor i sne

"ho ho! Se se! spor i den dybe sne.." Selvom vi ikke altid kan regne med dyb sne om vnteren, kan vi sagtens gå på sporjagt i naturen. Her kan tages udgangspunkt i en eventyrbog til aldersgruppen og arbejdes med læseleg samtidig. Hvad er spor egentligt? Det kan være meget mere end fodspor. Vi undersøger naturen for spor efter dyr, måske finder vi andre spor. Hvem mon har lavet sporene, det kommer vi med bud på. Her er mulighed for at arbejde med egen krop og sanser, samt legespor for at undersøge spor nærmere. Der arbejdes kropsligt og kreativt.

Periode: Januar - Marts

Alder: 2-6 år

Sted: Natursted nær jer

 

Vand & science

pige med vand

Hvordan kan vand både være flydende & fast, koldt & varmt? For mange børn er vand magisk og noget de gerne vil udforske. Kom til en dag hvor vi skaber mulighed for at børnene undres over vandets mange tilstandsformer gennem leg og eksperimenter. Der arbejdes med mikroforsker metoden og sciencetilgang i undersøgelsen af vand.

Periode: April – Juni

Alder: 0-6 år

Antal: Ca 12 - 22 efter alder

Tid: 9.30-11.00

Sted: Naturområde nær jer eller Pederstrup

Varme til vinterfugle

Rødhals

Vi undersøger kort jeres lokale natur for fuglearter og finder ud af hvordan vi kan hjælpe fuglene om vinteren.

Lad os lave byforbedring for de små fugle. Vi samler redematerialer til jeres legepladser og laver fodder til fuglene. Der læres om fuglenes føde og anatomi.

 

Aldersgruppe: 2-6 år

Periode: Januar - Marts

Sted: Natur nær jer.

 

Læs forløbsbeskrivelse her

Vild Mad - hvor kommer madvarer fra?

børn og mad

I kan inden forløbet vælge om I vil arbejde med Saft & sukker eller Levebrød i vild mad forløbet. Saft og sukker omhandler sukker i mange afskygninger, frugtsukker, roesukker mm. og Levebrød om kornets vej til brødet. Begge forløb er jord til bord forløb hvor der skal samles og arbejdes for at lave lækkerier til jer selv.

 

Periode: ugerne 35 - 37

Alder: 2-6 år

Antal: Ca. 12 – 22 efter alder

Tid: 9.30 – 12.00 efter alder.

Sted: Naturområde nær jer

læs mere om læringsforløbet saft & Sukker her

Læs mere om læringsforløbet Levebrød her

Vinterlege i naturen

Frossen gadekær i Pederstrup

Vi mødes i et naturområde nær jer og leger forskellige sanse og fangelege med udgangspunkt i at være forskellige større dyr fra den danske natur. Her læres om hvordan disse dyr overlever vinteren. Hvad er det der gør det sjovt at være dette dyr? Vi leger lege som er gode samarbejdslege og som får pulsen op hos både børn og voksne.

 

Aldersgruppe: 3-6 år.

Periode: December til marts.

Sted: Et naturområde nær jer.

Læs mere om læringsforløbet her

 

Æblets historie

Børn og æbler

Oplev æbletræets udvikling gennem årstiderne og hør de gode historier om de danske æbler. Dette forløb løber over hele året med 4 naturforløbsdage hvor vi kommer gennem æbletræets historie og betydning for den danske kultur.

Der skal undersøges og forskes æbler i alle årstider og arbejdes kulinarisk og kreativt med æbler. Vi skal smage på forskellige æblesorter, hvilke smager bedst? samt lære om bæredygtighed og fra jord til bord.

Vi mødes ved et æbletræ nær jer i Februar, Maj, August og September - Oktober, hvor vi følger træets liv.

Book den 1. dag i Marts selv i vores online booking. Derefter bliver I kontaktet så vi sammen kan finde datoer til dag 2, 3 og 4.

Periode: Marts, Maj, August samt September

Alder: 3-6 år

Sted: Naturpmråde nær jer hvor der er æbletræer

 

læs mere om læringsforløbet her