Naturformidling til dagtilbud

Legende, lærende og involverende naturformidling i jeres nærområde

Kom med en bondepige på jagt i gamle dage, få gang i motorikken i vuggestuegruppen med klatreleg i skoven eller bliv inspireret til arbejdet med Krible Krable verden i jeres nærmiljø. Skoletjenesten til byder mange muligehder for naturformidling i jeres lokale natur. 

Naturformidlingen er tilrettelagt efter årstiderne og ud fra den styrkede pædagoggiske læreplan, hvor fokus er at få alle læreplanstemaer i spil gennem en aktiv deltagende og legende tilgang. I forløbsbeskrivelsene fremhæver vi de læreplanstemaer som særligt er i relevant for indholdet.

Alle dagtilbud kan booke de forløb, der har interesse efter først til mølle princippet. For at få optimale inspirationsdage kan det anbefales at tænke naturforløb ind over hele kalenderåret. Vi anbefaler at det er de pædagoger, der deltager i naturforløbene, der kontakter skoletjenesten for bookning. Det sikrer den bedste tilrettelæggelse og udførelse efter jeres behov. Har I andre idéer og behov end de udbudte tilbud så kontakt os gerne.  

Naturforløb kan bookes til tidsrummet kl. 9.30-12.00 fra 15. januar til 15. December.

Forløb til dagtilbud kan pt. ikke bookes på hjemmesiden. Men bookes på nedenstående mail eller SMS

Ved booking fremsendes nærmere info og materiale til forløbet til jeres mail.

Husk madpakke, drikkedunk og tøj til vejr og natur.

Kontakt naturformidler Lisa Tornberg for mere information og book et forløb.

Mail: lito@balk.dk.  eller SMS til Telefon: 29 42 79 76. Træffetid: Onsdag til fredag kl. 9.00-15.00.

Om naturformidling til dagtilbud

 

  • til både børn og det pædagogiske personale
  • inspiration til arbejdet med ”Natur og naturfænomener”
  • inspiration til at bruge naturen på tværs af læreplanstemaer
  • forankret i institutionens nærområde
  • muligt via et rullende laboratorium
  • en mulighed for at teste pædagogiske metoder
  • tilpasset den enkelte børnegruppe
  • skabt for at styrke den almene dannelse blandt børn og unge i Ballerup Kommune
  • et gratis tilbud til alle børnehuse i Ballerup Kommune

Vinterlege i naturen

Vi mødes i et naturområde nær jer og leger forskellige sanse og fangelege med udgangspunkt i at være forskellige dyr fra den danske natur. Vi lærer om de forskellige dyr, hvad er det de er gode til? Hvad er det der gør det sjovt at lege dette dyr? Vi leger lege som er gode samarbejdslege og som får pulsen op hos både børn og voksne.

 

Aldersgruppe: 3-6 år.

Antal børn: Ca. 22 børn.

Længde: 1 dag.

Periode: januar til marts.

Sted: Et naturområde nær jer.

Pindsvinet

 

Har I nogensinde set et pindsvin løbe? Vi ser på pindsvinet og leger vi selv er pindsvin som skal finde føde, lave en hule og finde ud af hvorfor pindsvinet er lidt af et superdyr. Hvilke farer lurer for et pindsvin?

Pindsvinet sanser meget så det vil vi også prøve at gøre. Kan vi det samme som pindsvinet? Vi kommer til at bruge vores krop og mærke vores puls stige og falde.

 

Aldersgruppe: 2-3 år.

Antal børn: Ca. 12 børn.

Længde: 1 dag.

Periode: januar til marts.

Sted: Et skovområde nær jer eller ved den lille blå hytte i Egebjergskoven med toiletter.

Bus: 500S, 42, 55E.

Hønen og ægget

Vi vil se nærmere på hønen, se hvorfor den faktisk er en dinosaur. Hvad er en fjer for noget? Kan man trylle med æg? Vi vil lære om æggets cyklus og hønens liv. Hvis forløbet afholdes i Pederstrup vil vi røre en levende høne. Har I selv høns tæt på kan vi se på dem.

ldersgruppe: 2-6 år.

Aldersgruppe: 2-6 år.

Antal børn: Ca. 10-20 børn efter alder

Længde: 1 dag.

Periode: marts til maj.

Sted: Et naturområde nær jeres institution.

Naturmatematik

Her er der mulighed for at arbejde mere med de matematiske begreber og folde dem ud i naturen. Matematik er blevet en tydelig del af den nye styrkede læreplan. Vi undersøger naturen med matematiske briller og ser på systemer, mønstre, tællemuligheder, symmetrier mm. Vi leger og spiller og har mulighed for at skabe egen matematisk figur.

 

Aldersgruppe: 3-6 år.

Antal børn: Ca. 22 børn.

Længde: 1 dag.

Periode: april-juni.

Sted: Et naturområde nær jeres institution.

Krible-Krable i sø og mose

Børn der leger

Vi går på jagt efter vandnymfer, rygsvømmere og vandbænkebiddere i jeres nærmiljø og går på opdagelse i deres verden. Vi undersøger dem med mikroskop og kategoriserer dem efter ben-tal. Sammen reflekterer vi sprogligt/kreativt over smådyrene og leger os ind i deres verden, for her i gennem at lege os til ny viden og undren. I kan evt. selv vælge et fokusdyr.

Det er en del af Naturvejledernes og Ramasjangs Krible-Krable arrangement.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Antal børn: Ca. 14-22 børn.

Længde: 2 dage.

Periode: Maj til august.

Sted: Et vandhul eller mose nær jeres institution.

Sommerfuglens fantastiske liv

Vi følger den fuldendte forvandling fra æg til sommerfugl. Hvad spiser dyret i de forskellige stadier af sit liv? Vi leger selv livscyklussen som larver og sommerfugle. Hvordan er motorikken når man er sommerfugl eller larve?

Vi vil se på de forskellige sommerfugles mønstre, lære at kende dem fra hinanden og undersøge hvordan de er sat sammen.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Antal børn: Ca.15 børn.

Længde: 1 dag.

Periode: Juni til august.

Sted: Et naturområde tæt på jeres institution.

Naturens spisekammer

Vi har en sanseoplevelse med at gå på plantejagt og snakke om spiselige planter i

naturen. Sammen tilbereder vi vores fund til en "grøn snack". Kommer menuen til

at stå på brændenældesuppe, mælkebøttesaft, blomsterbrød med børnerystet smør?

Eller hyldesuppe og mirabellabrød?Vi spiser det vi finder og får snakket om

bærerdygtighed fra jord til bord som pædagogisk redskab.

 

Aldersgruppe: 3-6 år.

Antal børn: Ca. 22 børn.

Længde: 2 dage.

Periode: Maj til september.

Sted: Et naturområde med bålplads tæt på jeres institution.

Jagt som i gamle dage i Ballerup

I renæssancen gik den danske adel på jagt i Ballerup. Vi vil lære om kongens brug af Ballerups jagtmarker i gamle dage. Vi vil se på hvilke våben man brugte og lære om, hvad mark og skov havde at byde på til kongens jagt og vildtets levevis.

Vi leger jægere og spore os ind på dyrene. Til slut vil vi snakke om hvordan, man kan bruge alt på dyret.

Evt. med frokost i den blå hytte. 500S kører tæt på.

 

Aldersgruppe: 4-6 år.

Antal børn: Ca. 15-20 børn.

Længde: 1 dag.

Periode: september til november.

Sted: I skoven nær jeres institution.

Naturscience

Her undersøger vi træer og blade i løvfald og ser på hvorfor bladene skifter farve og falder af. Er der træer der ikke taber blade? Vi laver forsøg for at forstå et blads funktion og bruger mikroskop og IPad til at se hvordan bladene er opbygget. Hvad sker der med bladene når de er faldet af træet? Vi leger en blad leg og samler blade til bladkreationer.

 

Aldersgruppe: 3-6 år.

Antal børn: Ca. 22 børn.

Længde: 1 dag.

Periode: Slut september til november, alt efter løvfald.

Sted: Et naturområde med forskellige træer nær jer eller i skoven.

Camouflage

Hvordan bruger dyrene i naturen deres farver,

mønstre og former med henblik på at gøre sig usynlig over for andre dyr? Vi finder forskellige dyr der har camoufleret sig, hvordan gør de? Hvorfor er der dyr der gør det modsatte? Vi prøver selv forskellen på at være synlig og usynlig i naturen. Her læres om farver, former og mønstre i naturen.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Antal børn: Ca. 14-22 børn.

Længde: 1 dag.

Periode: september til november.

Sted: Et skovområde nær jer eller ved den lille blå hytte i Egebjergskoven med toiletter. Bus 500S, 42, 55E.

Juletur i skoven

Kom med på årets sidste naturtur hvor vi leger nisser der går ud i skoven og finder spor fra forskellige dyr så vi kan lægge en julegave til dem. Hvilke gaver tror I hvilke dyr gerne vil have?

Har vi tid kan vi tænde bål og drikke varm ”julegløgg” sammen.

 

Aldersgruppe: 2-6 år.

Antal børn: Ca. 10-20 børn.

Længde: 1 dag.

Periode: December.

Sted: Jonstrupvang eller Egebjergvangskoven.

Evt. med hytte.

Bus: 500S, 42, 55E.