Pige hinker tretteneren

Vi er i gang igen

Den gradvise genåbning af samfundet betyder, at vi igen kan gennemføre (de fleste) planlagte læringsaktiviteter.

På baggrund af de seneste udmeldinger fra myndighederne vedrørende genåbning af samfundet er det nu igen muligt, at tage del i planlagte læringsaktiviteter for skolerne. 
Vi har dog været nødsaget til at aflyse enkelte forløb, da det ikke var muligt at overholde myndighedernes anbefalinger.

De første elever har været forbi Pederstrup, og vi glæder os til at komme ud med mange flere i de kommende uger.
Samtidig ser det ud til at vi kan tage lidt nye grupper ind, eftersom nogle skoler har aflyst deres besøg. Skriv til skoletj-pederstrup@balk.dk hvis I er interesserede i et forløb inden sommerferien.

Dagtilbud

Der er stadig lidt længere ventetid på, at forløb til dagtilbuddene kommer igang igen.
Forventningen er at vi i hvert fald medio juni er igang igen, men der er dialog med børnehusene om at komme ud i det fri med den blå ladcykel.