logo Skoletjenesten Pederstrup

Opdatering ang. Covid-19

Der er i øjeblikket udvikling i antallet af smittede med Covid-19 i Danmark. Det betyder ekstra opmærksomhed i skoler og dagtilbud.

I øjeblikket er der udviklinger i forbindelse med den globale corona-pandemi, som rejser nye spørgsmål og udfordringer ift. gennemførelsen af læringsaktiviteter i eksterne læringsmiljøer, herunder i regi af Skoletjenesten Pederstrup.

Vi oplever at lærere og pædagoger håndterer de praktiske udfordringer i forbindelse med at skulle på tur forskelligt. I den forbindelse vil vi gerne understrege, at vi i Skoletjenesten Pederstrup har stor forståelse for den enkelte medarbejders og den enkelte skole, dagtilbud eller bfo's beslutninger om, hvordan håndtering af f.eks. transport i forbindelse med besøg i Pederstrup eller andre steder foregår.

Vi er opmærksomme på at forhindre smittespredning ved at

  • holde afstand til elever og personale,

  • spritte og vaske hænder,

  • rengøre og afspritte materialer og lokaler mellem klassebesøg.

Aktiviteter gennemføres

Vi planlægger at gennemføre alle nuværende aftaler. Hvis vi finder det nødvendigt at aflyse aktiviteter, så orienteres lærere og pædagoger hurtigst muligt.

Lige nu er det tilladt at samles i større forsamlinger i skoler og dagtilbud. Vi planlægger derfor at gennemføre "Tidsrejsen" i uge 40, men med ekstra fokus på afstand og hygiejne.

Aflysning af aktiviteter

Mener du som lærer eller pædagog at I ikke kan gennemføre en aktivitet booket hos Skoletjenesten Pederstrup, pga. transport eller andre forhold, da er vi åbne for at aflyse med mindre end ti dages varsel uden at der fremsendes en faktura.
Vi vil fortsat, som det er vores almene aftale og retningslinjer, orientere den pædagogiske leder ved aflysninger mindre end 10 dage før aftalen.

 

 

Seneste nyheder