Kort over Pederstrup med markering af cykelparkering

Cykelparkering i Pederstrup

Fra 1. januar 2019 er der etableret cykelparkering i Pederstrup.

Stadig flere tager cyklen til Pederstrup. Det gælder både familier, seniorgrupper og skoler, som besøger landsbyen i forbindelse med undervisning.

Gennem det sidste år har vi således oplevet at en del cykler har stået mere eller mindre hensigtsmæssigt parkeret, og desværre også til gene for naboer, forretningsdrivende og trafikken.

Derfor har vi i samarbejde med naboer, Ballerup Museum, Grantoftegård og Ballerup Kommune taget initiativ til opsætning af to cykelstativer med plads til i alt 55 cykler. Cykelstativerne er placeret ved ankomst til landsbyen ad Pederstrupstien og på Ryttergårdens parkeringsplads. Se kort over cykelparkeringen her.

For dagtilbud og skoler der besøger Pederstrup gælder det, at de bør anvende den nyetablerede cykelparkering. Er der fyldt i begge stativer bør parkering ske i umiddelbar forlængelse af cykelstativerne.

Vel mødt i Pederstrup - og pedalkraft til alle!

Seneste nyheder