Åmanden i Pederstrup Gadekær

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 fortæller om fremgang i brugertal blandt både skoler og dagtilbud.

Med årsrapporten ønsker Skoletjenesten Pederstrup at informere elever, pædagoger, lærere, ledere, borgere, politikere og kollegaer om skoletjenestens arbejdsområde og aktiviteter.

Det er tredje gang, der udarbejdes en årsrapport, som giver indblik i samarbejder, nye aktiviteter til dagtilbud og folkeskoler, organisatoriske forhold (fx lokaler og hjemmeside) og et statistisk overblik over de afviklede forløb.

Årsrapporten viser øget interesse for Skoletjenesten Pederstrups aktiviteter, ikke mindst på dagtilbudsområdet, samt styrkerne og mulighederne ved at være en del af landsbyen Pederstrup. Således er der en stigning i både antallet af afviklede forløb og antallet af børn, elever, lærere og pædagoger i forhold til både 2016 og 2017, ligesom samarbejdet med foreninger, Ballerup Museum og Grantoftegaard er styrket.

Du kan læse Årsrapport 2018 her.

Skoletjenesten Pederstrup tilbyder læringsforløb til dagtilbud og folkeskolen i Ballerup Kommune. Med årsrapporten præsenteres skoletjenestens aktiviteter og udvikling i 2018, herunder et statistisk overblik.

Folkeskolen: I 2018 blev i alt 32 forskellige læringstilbud udbudt til folkeskolerne indenfor 10 forskellige fag og på alle klassetrin.

I alt afvikledes 215 skoleforløb med 4.198 elever og 469 lærere.

Dagtilbud: I 2018 blev i alt 11 læringstilbud udbudt til dagtilbuddene med fokus på naturformidling og anvendelse af den nære natur i arbejdet med læreplanstemaer.

I alt afvikledes 33 dagtilbudsforløb af 1-3 dages længde med i alt 795 børn og 89 pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Seneste nyheder